แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธ—เธฑเธšเธ•เธฃเธฒ เธœเธนเน‰เนƒเธ”เธกเธตเธญเธณเธ™เธฒเธˆเนƒเธ™เธเธฒเธฃเธฅเธ‡เธŠเธทเนˆเธญเธเธณเธเธฑเธš
  เน€เธˆเน‰เธฒเธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธฃเธฐเธ”เธฑเธš 2 เธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธ›
  เธซเธฑเธงเธซเธ™เน‰เธฒเนเธœเธ™เธ
  เธซเธฑเธงเธซเธ™เน‰เธฒเธเนˆเธฒเธข
  เธซเธฑเธงเธซเธ™เน‰เธฒเธเธญเธ‡เธซเธฃเธทเธญเธœเธนเน‰เน„เธ”เน‰เธฃเธฑเธšเธกเธญเธšเธซเธกเธฒเธข
2. การร่างหนังสือคืออะไร
  การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
  การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
  การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
  การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ
3. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย
  มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน
4. หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติเร็วที่สุด
  ปฏิบัติโดยเร็ว
  ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

5. เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ—เธตเนˆเธกเธตเน„เธ›เธกเธฒ เธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธชเนˆเธงเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ เธซเธฃเธทเธญเธชเนˆเธงเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธกเธตเธ–เธถเธ‡เธšเธธเธ„เธ„เธฅเธ�เธฒเธขเธ™เธญเธ เธˆเธฑเธ”เน€เธ›เน‡เธ™เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ›เธฃเธฐเน€เธ�เธ—เนƒเธ”
  เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ�เธฒเธขเธ™เธญเธ
  เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ�เธฒเธขเนƒเธ™
  เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธ—เธฑเธšเธ•เธฃเธฒ
  เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
6. ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
  ทะเบียนรับ
  ทะเบียนจ่าย
  ทะเบียนส่ง
  ทะเบียนเก็บ
7. นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
  ถึงแก่กรรม
  มรณกรรม
  อสัญกรรม
  พิราลัย
8. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
  เวลาเลิกประชุม
  ผู้จดรายงานการประชุม
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
  วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
9. หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
  เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
10. เธฃเธฐเน€เธšเธตเธขเธšเธ‡เธฒเธ™เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธ—เธตเนˆเนƒเธŠเน‰เธญเธขเธนเนˆเนƒเธ™เธ›เธฑเธˆเธˆเธธเธšเธฑเธ™เน€เธฃเธดเนˆเธกเนƒเธŠเน‰เธšเธฑเธ‡เธ„เธฑเธšเธ•เธฑเน‰เธ‡เนเธ•เนˆ เน€เธกเธทเนˆเธญเนƒเธ”
  1 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2516
  1 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2526
  1 เธ•เธธเธฅเธฒเธ„เธก 2526
  1 เธ˜เธฑเธ™เธงเธฒเธ„เธก 2527
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile