แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริ หาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบท เสมอมา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการเรียนรู้สรรพวิชา แม้จะไม่ทรงถนัดชัดเจนในบางเรื่อง แต่ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เป็นนิตย์
  สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพรปีใหม่แก่ประชาชนในคืนวันที่ 31 ธันวาคม
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
2. ข้อใดมีโครงสร้างของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง?ปากกาบนโต๊ะคงหายไป?
  ขนมในถุงมีหลายอย่าง
  เสื้อในตู้สวยทุกตัว
  หนังสือในตู้ใครหยิบไป
  ต้นไม้ในกระถางกำลังโตขึ้น
3. ข้อใดไม่ใช่การคิดเชิงโต้แย้ง
  เรียนอะไรก็ได้ที่ชอบ ตรวจสอบตัวเองให้ดี
  การสอบแข่งขันเป็นสิ่งดี แต่คิดอีกทีเหมือนดาบสองคม
  สายวิทย์อย่าคิดว่าแน่ สายศิลป์ที่รู้จริงน่ะเก่งแท้
  มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยปิด จบเป็นบัณฑิตไม่ต่างกัน
4. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามข้อใด (1) ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีหน้าตาเคร่งเครียด เป็นทุกข์และมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้าย (2) ดังจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรม ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (3) สาเหตุมิใช่เนื่องมาจากการตกงานและไม่มีเงินซื้อของ เท่านั้น (4) ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเงิน ขาดมือที่จะซื้อความสุข ความสะดวก และการใช้ชีวิตที่ ฟุ่มเฟือยหรูหราเช่นก่อนมากกว่า
  (1) ที่มา (2) ที่มา (3) ข้อสนับสนุน (4) ข้อสรุป
  (1) ข้อสนับสนุน (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
  (1) ข้อสรุป (2) ข้อสนับสนุน (3) ที่มา (4) ข้อสรุป
  (1) ที่มา (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยค
  เด็กที่นั่งรถไฟมากับฉันเป็นน้องชายของเพื่อน
  คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี
  สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งออกอากาศพร้อมกัน
  สัมมนาเรื่องการพัฒนาสื่อมวลชนของนักข่าวหนังสือพิมพ์
6. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงว่าเป็นการเสนอทรรศนะ
  การศึกษางานสร้างสรรค์ช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม
  หากเก็บเวลาไว้ในขวดได้ ทุกคนก็อยากเก็บเวลาอันเต็มไปด้วยฝันไว้
  รัฐน่าจะกระจายอำนาจลงสู่ระดับตำบลได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล
  มนุษย์กลัวความแก่เพราะไม่ใช่แค่มีอายุมากขึ้น แต่ความแก่เป็นโรคอย่างหนึ่ง
7. นายแพทย์สุรชัยได้พูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็งปอดว่า ?สาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้น จึงควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่เป็นอันตรายต่อคนใกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอีกด้วย?จุดมุ่งหมายของผู้พูดตรงกับข้อใด
  พูดให้กำลังใจ
  ชี้แจงให้เข้าใจ
  อธิบายให้เห็นจริง
  ชักชวนให้ทำตาม
8. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการโต้แย้ง
  ข้อเสนอที่ว่านั้นใช้ไม่ได้เลย เพราะไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุและผล
  ข้อเสนอดังกล่าวนั้น ผมเองมีความเห็นที่แตกต่างไปบ้าง
  ผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นเพราะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
  ผมขอให้นำข้อเสนอนี้กลับไปคิดใหม่เพื่อให้ชัดเจนมากกว่านี้
9. การแสดงทรรศนะในข้อใดไม่สมเหตุสมผล
  ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเอง
  ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะดอกไม้ชนิดนี้มีประโยชน์มากมาย
  พืชผลของชาวไร่บริเวณนี้เสียหายเนื่องจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกจากปล่องโรงงาน
  ปัจจุบันช้างไม่ได้ลากซุงเช่นในอดีตเนื่องจากมีเครื่องทุ่นแรงเข้ามาแทนที่
10. ข้อใดไม่มีคำพ้องความหมาย
  ไอยรา ราชสีห์ กุญชร
  ลำธาร ชลาสินธุ์ มัจฉา
  เทเวศร์ อัจฉรา สุรารักษ์
  สิงขร เวหาสน์ วนาดร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile