แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้โครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น
  ต้นไม้บริเวณนี้เขียวขจี เพราะดินอุดมสมบูรณ์
  อากาศร้อนอบอ้าวมาก แสดงว่าฝนอาจจะตกในไม่ช้านี้
  อุบัติเหตุย่อมลดลง หากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ขับเร็ว
  พวกเราชอบไปเที่ยวสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง
2. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด ?คุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถ และช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อย จนเป็นที่รักใคร่ของ พวกเราทุกคน เราเสียดายที่คุณเกษมจะไม่ได้ร่วมงานกับเราอีก แต่ก็ยินดีที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อว่าคุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่ ในโอกาสนี้ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคน?
  ระดับกันเอง
  ระดับทางการ
  ระดับกึ่งทางการ
  ระดับไม่เป็นทางการ
3. ข้อใดมีโครงสร้างของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง?ปากกาบนโต๊ะคงหายไป?
  ขนมในถุงมีหลายอย่าง
  เสื้อในตู้สวยทุกตัว
  หนังสือในตู้ใครหยิบไป
  ต้นไม้ในกระถางกำลังโตขึ้น
4. การแสดงทรรศนะในข้อใดไม่สมเหตุสมผล
  ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเอง
  ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะดอกไม้ชนิดนี้มีประโยชน์มากมาย
  พืชผลของชาวไร่บริเวณนี้เสียหายเนื่องจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกจากปล่องโรงงาน
  ปัจจุบันช้างไม่ได้ลากซุงเช่นในอดีตเนื่องจากมีเครื่องทุ่นแรงเข้ามาแทนที่
5. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามข้อใด (1) ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีหน้าตาเคร่งเครียด เป็นทุกข์และมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้าย (2) ดังจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรม ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (3) สาเหตุมิใช่เนื่องมาจากการตกงานและไม่มีเงินซื้อของ เท่านั้น (4) ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเงิน ขาดมือที่จะซื้อความสุข ความสะดวก และการใช้ชีวิตที่ ฟุ่มเฟือยหรูหราเช่นก่อนมากกว่า
  (1) ที่มา (2) ที่มา (3) ข้อสนับสนุน (4) ข้อสรุป
  (1) ข้อสนับสนุน (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
  (1) ข้อสรุป (2) ข้อสนับสนุน (3) ที่มา (4) ข้อสรุป
  (1) ที่มา (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
6. ข้อใดเป็นอนุมานแบบอุปนัย
  "กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ถ้าใครฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท"
  สาหร่ายเป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ทะเลอื่นๆ ก็น่าจะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
  มลพิษทางน้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและผู้คน ผู้อยู่ริมน้ำจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา
  ปรากฏการณ์เอลนิโน่มีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ปีหน้าประชากรโลกจึงต้องประสบภาวะขาดแคลนอาหารแน่นอน
7. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล
  หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที
  สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายเสมอ
  แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว
8. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการโต้แย้ง
  ข้อเสนอที่ว่านั้นใช้ไม่ได้เลย เพราะไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุและผล
  ข้อเสนอดังกล่าวนั้น ผมเองมีความเห็นที่แตกต่างไปบ้าง
  ผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นเพราะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
  ผมขอให้นำข้อเสนอนี้กลับไปคิดใหม่เพื่อให้ชัดเจนมากกว่านี้
9. ข้อใดเป็นประโยคแสดงเหตุผลที่มีทั้งข้อสนับสนุนและข้อสรุป
  ตอนนี้เขารักษาการแทนปลัดกระทรวง ยังลาพักร้อนไม่ได้
  วันนี้มีคนสนใจเข้าฟังการโต้วาทีนานาชาติมากเป็นประวัติการณ์
  คนที่มีอุดมการณ์มักคิดทำอะไรเป็นขั้นตอนอยู่เป็นนิจ
  ถ้าพิจารณาตามรูปการที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ยังซับซ้อน
10. ข้อใดเป็นสารแสดงข้อเท็จจริง
  การอยู่ร่วมกันมากคนในครอบครัวใหญ่มีทั้งผลดีและผลเสียโดยเฉพาะกับเด็ก
  เด็กเล็ก ๆ ไม่คลาดสายตาผู้ใหญ่น่าจะช่วยให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าตนมีงานทำ มีหน้าที่
  ผู้ใหญ่มักเป็นตัวการทำให้บ้านอบอุ่นจนร้อน เด็กไม่ใช่ตัวการแต่เป็นโดยทางอ้อม
  เด็กอาจเป็นต้นเหตุให้ผู้ใหญ่ผิดใจกันและในทางกลับกันก็อาจเป็นกาวใจให้ผู้ใหญ่คืนดีกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile