แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดจัดอยู่ในการวิ่งระยะสั้น ระยะสุดท้าย
  200 เมตร
  400 เมตร
  800 เมตร
  1,500 เมตร
2. สารเสพติดมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร
  ทำให้ครอบครัวแตกแยก
  ทำให้พ่อแม่เสียใจ
  ทำให้ผู้เสพไม่คบเพื่อน
  ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
3. การแปรขบวนประกอบจังหวะ นิยมใช้เพลง อะไรประกอบจังหวะ
  เพลงมาร์ช
  เพลงไทยเดิม
  เพลงไทยสากล
  เพลงพระราชนิพนธ์
4. การปฏิบัติตนตามข้อใดที่ทำให้มีสุขอนามัยทางเพศที่ดี
  กินอาหารครบ 5 หมู่
  ทำความสะอาดร่างกายทุกวัน
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  สวมเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี
5. ความพร้อมเพรียงในการทำท่าประกอบเพลงคือข้อใด
  เดินก้าวขาข้างเดียวกัน
  ยกแขนคนละข้าง
  เดินช้ากว่าทำนองเพลง
  ร้องเพลงขณะเคลื่อนไหว
6. การเคลื่อนย้ายกองหนังสือจากห้องหนึ่งไป อีกห้องหนึ่ง ควรใช้วิธีใด
  การยก
  การดัน
  การดึง
  การผลัก
7. การเล่นเกม จะต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  ให้มีคนเล่นมากๆ
  เล่นเป็นกลุ่มๆ
  เล่นตามกฎ กติกา
  เล่นในสถานที่กว้าง
8. การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ ประเทศใด
  ฝรั่งเศส
  สหรัฐอเมริกา
  เดนมาร์ก
  อิตาลี
9. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่อาจทำให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
  ไปเที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม
  กินอาหารโต๊ะเดียวกับเพศตรงข้าม
  ทบทวนบทเรียนกับเพศตรงข้าม
  เรียนหนังสือร่วมกับเพศตรงข้าม
10. ถ้านักเรียนเครียดเพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักควรทำอย่างไร
  แอบหนีเที่ยวกลางคืน
  นั่งร้องไห้เงียบๆ
  พูดคุยกับพ่อแม่ให้เข้าใจ
  เก็บตัวอยู่กับบ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document