แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การไม่เล่นการพนันมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร
  ทำให้เพื่อนบ้านยกย่อง
  ทำให้สมาชิกมีเวลาว่าง
  ทำให้ไม่เกิดอารมณ์เครียด
  ทำให้สมองแจ่มใส
2. ข้อใดเป็นหลักการจัดอาหารตามธงโภชนาการ
  ในแต่ละมื้อ ให้กินอาหารมากๆ
  ควรกินอาหารมื้อเช้าน้อยกว่ามื้อเย็น
  ควรกินอาหารไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน
  วัยผู้ใหญ่ไม่ควรดื่มนม
3. ที่กล่าวว่าเป็นโรคหัวใจ มักจะมีสาเหตุมาจากข้อใด
  การหายใจเข้าออกที่ไม่ถูกจังหวะ
  หายใจทางปากบ่อยๆ
  การเกิดอารมณ์เครียดบ่อยๆ
  การอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์
4. เหตุใดจึงควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามลำตัวเมื่อมีไข้สูง
  เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย
  เพื่อเช็ดสิ่งสกปรกที่ติดตามร่างกาย
  เพื่อเช็ดเชื้อโรคที่อยู่ตามผิวหนังเพื่อเช็ดเชื้อโรคที่อยู่ตามผิวหนัง
  เพื่อช่วยชดเชยน้ำที่สูญเสียไป
5. เส้นริมด้านกว้างของโต๊ะเทเบิลเทนนิสทั้งสอง ข้างเรียกว่า
  เส้นสกัด
  เส้นข้าง
  เส้นหลัง
  เส้นเริ่ม
6. การพักผ่อนทำให้เกิดผลดีในแง่ใด
  ทำให้มีจิตใจมั่นคง
  ทำให้มีรูปร่างทรวดทรงดี
  ทำให้จิตใจผ่อนคลาย
  ทำให้น้ำหนักลดลง
7. ข้อใดเป็นหลักในการฝึกกายบริหาร
  ให้อวัยวะทุกส่วนได้เคลื่อนไหว
  เหงื่อต้องไหลออกมามากที่สุด
  ต้องฝึกพร้อมกับเพื่อนๆ
  เริ่มฝึกจากท่าที่หนักไปหาท่าที่เบา
8. เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น วัยรุ่นควรทำอย่างไร
  เก็บตัวอยู่คนเดียว
  แก้ปัญหาด้วยตนเอง
  ปรึกษาเพื่อนที่มีปัญหาคล้ายกัน
  ปรึกษาพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่
9. ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของอหิวาตกโรค
  น้ำที่นิ่ง
  กองขยะมูลฝอย
  พื้นดินที่ชื้นแฉะ
  บนต้นไม้ใหญ่
10. สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  ปิกนิก
  ออกกำลังกาย
  เต้นแอโรบิก
  ฝึกยิงปืน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713