แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
  เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ เป็นความหมายของอะไร
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  การจัดเก็บ
  ประมวลผล
3. ความหมายของสารสนเทศ คือ
  การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล
  ผลผลิตสารสนเทศจะต้องตรงกับความต้องการ
  ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้
  เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
4. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
  สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
  สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
  สายโคแอกเชียล
  สายใยแก้วนำแสง
5. สัญลักษณ์ที่ปรากฎมีความหมายว่าอย่างไร

  รับค่าข้อมูล
  ประมวลผล
  เริ่ม - จบโปรแกรม
  แสดงผลทางจอภาพ
6. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  เลือก Start-Program-Accessories
  เลือก Start-Program-Accessories-Paint
  เลือก Start-Program-Accessories-Calculator
  เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
7. ข้อใดไม่ใช้วีดิโอ
  .mid
  .mov
  .mp3
  .mp4
8. ปุ่ม Num Lock มีไว้ใช้ทำอะไร
  มีไว้สำหรับคิดเลข
  มีไว้สำหรับพิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
  มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข
  มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น
9. เราท์เตอร์ คืออะไร
  เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ
  ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  ช่วยให้สามารถรับ–ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ถูกทุกข้อ
10. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีแนวคิดในการสร้างมาจากใคร
  ADA AUGUSTA
  JOHN NAPIER
  CHARLES BABBAGE
  JOHN MAUCHLY
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713