O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดถือว่าเป็นอิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพต่อสิ่งมีชีวิต
  ต้นกระบองเพชรในทะเลทรายไม่มีใบเพื่อลดการคายน้ำ
  ปลาที่อยู่ในถ้ำมืดจะตาบอด
  สุนัขแถบขั้วโลกจะมีขนที่ยาวปุกปุย
  สิงโตอยู่ในทุ่งสะวันนาที่มีม้าลาย
2. ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล
  น้ำมันปิโตรเลียม
  แก๊สธรรมชาติ
  ถ่านหิน
  ถ่านกัมมันต์
3. ลักษณะเด่นของอาณาจักรมอเนอรา คือข้อใด
  มีคลอโรฟิลล์
  ไม่มีเนื้อเยื่อ
  มีผนังเซลล์
  ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
4. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการนำรองเท้านักเรียนที่ชำรุดไปติดกาวใหม่ เพื่อนำมาใช้ได้อีกวิธีดังกล่าวเรียกว่าอะไร
  reduce
  reuse
  recycle
  repair
5. สิ่งมีชีวิตที่บุกเบิกพวกแรกที่เปลี่ยนหินไปเป็นดินคือพวกใด
  ราและสาหร่ายที่อยู่รวมกัน
  มอสและเฟิร์น
  เฟิร์นและหญ้า
  หญ้าและพุ่มไม้
6. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการลดภาวะโลกร้อนโดยกระบวนการรีไซเคิล (recycle)
  นางสาวรักดี ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  นายจริงใจ นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วไปอัดขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้
  นายรักชาติ นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
  นางสาวเมตตา ไปตลาดโดยนำตะกร้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติก
7. ข้อใดไม่ใช่แก๊สเรือนกระจก
  คาร์บอนไดออกไซด์
  ออกไซด์ของไนโตรเจน
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  มีเทน
8. การทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในเบสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโปรตีนอย่างไร
  เกิดการแปลงสภาพโปรตีน
  เกิดการย่อยเป็นกรดอะมิโน
  เกิดการย่อยเป็นโปรตีนสายสั้น
  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโปรตีนเลย
9. ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ของระบบนิเวศ มีคุณสมบัติอย่างไร
  เป็นผู้บริโภคที่กินพืช
  เป็นผู้บริโภคที่กินสัตว์
  เป็นผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์
  เป็นผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์
10. ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ กลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดที่พบในสภาวะสมดุลจะไม่มีลักษณะในข้อใด
  มีสายใยอาหารซับซ้อนมาก
  มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิด
  พบได้ตามป่าดงดิบ
  สภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713