O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล
  น้ำมันปิโตรเลียม
  แก๊สธรรมชาติ
  ถ่านหิน
  ถ่านกัมมันต์
2. ข้อใดไม่ใช่แก๊สเรือนกระจก
  คาร์บอนไดออกไซด์
  ออกไซด์ของไนโตรเจน
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  มีเทน
3. นาย ก ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการนำรองเท้านักเรียนที่ชำรุดไปติดกาวใหม่ เพื่อนำมาใช้ได้อีกวิธีดังกล่าวเรียกว่าอะไร
  reduce
  reuse
  recycle
  repair
4. ลักษณะเด่นของอาณาจักรมอเนอรา คือข้อใด
  มีคลอโรฟิลล์
  ไม่มีเนื้อเยื่อ
  มีผนังเซลล์
  ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
5. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการลดภาวะโลกร้อนโดยกระบวนการรีไซเคิล (recycle)
  นางสาวรักดี ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  นายจริงใจ นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วไปอัดขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้
  นายรักชาติ นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
  นางสาวเมตตา ไปตลาดโดยนำตะกร้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติก
6. ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ กลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดที่พบในสภาวะสมดุลจะไม่มีลักษณะในข้อใด
  มีสายใยอาหารซับซ้อนมาก
  มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิด
  พบได้ตามป่าดงดิบ
  สภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่
7. การทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในเบสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโปรตีนอย่างไร
  เกิดการแปลงสภาพโปรตีน
  เกิดการย่อยเป็นกรดอะมิโน
  เกิดการย่อยเป็นโปรตีนสายสั้น
  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโปรตีนเลย
8. ข้อใดถือว่าเป็นอิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพต่อสิ่งมีชีวิต
  ต้นกระบองเพชรในทะเลทรายไม่มีใบเพื่อลดการคายน้ำ
  ปลาที่อยู่ในถ้ำมืดจะตาบอด
  สุนัขแถบขั้วโลกจะมีขนที่ยาวปุกปุย
  สิงโตอยู่ในทุ่งสะวันนาที่มีม้าลาย
9. สิ่งมีชีวิตที่บุกเบิกพวกแรกที่เปลี่ยนหินไปเป็นดินคือพวกใด
  ราและสาหร่ายที่อยู่รวมกัน
  มอสและเฟิร์น
  เฟิร์นและหญ้า
  หญ้าและพุ่มไม้
10. ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ของระบบนิเวศ มีคุณสมบัติอย่างไร
  เป็นผู้บริโภคที่กินพืช
  เป็นผู้บริโภคที่กินสัตว์
  เป็นผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์
  เป็นผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document