รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ในการเตรียมการสร้างนวัตกรรมจะต้องกำหนดหัวข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
  สื่อสารฯ
  ระยะเวลาที่ใช้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  กลุ้มเป้าหมาย
2. การวัดผลต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  กิจกรรม
  เนื้อหา
  จุดประสงค์
  แนวการจัดการศึกษา
3. ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ศ.จ.
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ศ.จ.
  สพฐ.
4. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  ครูตู่เล่นหวยใต้ดิน
  ครูป้อมเมาสุราจนครองสติไม่ได้
  ครูแป้งหารายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้
  เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
5. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  เลขาธิการ ก.พ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.พ.ร.
6. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ มีกี่คน ?
  ๑๔ คน
  ไม่เกิน ๑๔ คน
  ๑๕ คน
  ไม่เกิน ๑๕ คน
7. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ปัจจุบันมีกี่คน) (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  7 คน
  8 คน
  9 คน
  ไม่เกิน 9 คน
8. ใครมีหน้าที่จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  ๒๓ คน
  ๒๔ คน
  ๒๕ คน
  ๒๖ คน
10. จำนวนคณะองคมนตรีกำหนดให้มีกี่คน (FB : ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูสำเร็จ นางสีคุณ)
  19 คน
  18 คน
  16 คน
  12 คน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713