อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอด)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. สารในข้อใดเป็นสารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว
  โบรอน , อาร์เซนิก
  ซิลิคอน , เจอร์มาเนียม
  ฟอสฟอรัส , โปตัสเซี่ยม
  โซเดียม , แคลเซี่ยม
2. เส้นโหลด (Load Line) คืออะไร
  เส้นที่ใช้กำหนดลักษณะของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดจุดทำงานของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดอุณหภูมิของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดความต้านทานของไดโอด
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไดโอดในอุดมคติ
  เมื่อได้รับไบแอสตรงจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด
  เมื่อได้รับไบแอสกลับจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด
  ไม่มีค่าความต้านทานภายใน
  ดีพลีชั่นรีเจียนจะขยายขึ้นเมื่อได้รับไบแอสตรง
4. ข้อใดมีลักษณะการทำงานแตกต่างจากพวก
  โฟโต้ไดโอด
  ไดโอดเปล่งแสง
  ไดโอด
  ซีเนอร์ไดโอด
5. การโด๊ปหมายถึงข้อใด
  การเติมอะตอมของสารเจือปน เข้าไปในสารกึ่งตัวนำ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของสารบริสุทธิ์ เข้าไปในสารตัวนำ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารตัวนำเปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของสารกึ่งตัวนำ เข้าไปในสารเจือ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารเจือเปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของธาตุหมู่ 4 เข้าไปในธาตุหมู่ 7 และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารตัวนำเปลี่ยนแปลงได้
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไดโอดแบบจุดสัมผัส
  เกิดจากการนำสารเจอร์มาเนียมชนิดเอ็นมาอัดเป็นสายเล็ก ๆ ให้มีลักษณะเป็นลวดแพลทตินั่ม
  สร้างขึ้นจากการนำสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นมาต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
  สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นจะแพร่อนุภาคอะตอมของสารบางเข้าไปในเนื้อของสารกึ่งตัวนำชนิดพี
  ไดโอดชนิดนี้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
7. ไดโอดแบบวาริแคปนิยมนำไปใช้ในวงจรใด
  วงจรขยายสัญญาณ
  วงจรปรับความถี่
  วงจรออสซิเลเตอร์
  วงจรกรองสัญญาณ
8. ข้อใดคือความหมายของการไบแอส
  การควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร
  การเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับสารกึ่งตัวนำ
  การสะสมพลังงานในการจ่ายไฟฟ้าของตัวนำ
  การป้องกันกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ
9. จากการตรวจสอบคุณสมบัติของไดโอดโดยใช้มัลติมิเตอร์ปรากฏว่ามิเตอร์แสดงค่า OL หมายความว่าอย่างไร
  ไดโอดลัดวงจร
  ไดโอดขาด
  ไดโอดปกติ
  ไดโอดเกิดโอเวอร์โหลด
10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโอดเปล่งแสง
  แบบตัวเลข
  แบบด็อทเมตริกซ์
  มีรอยต่อ 2 รอยต่อสามชั้น
  เป็นสารชนิดแกลเลียมอาเซนายต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document