อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอด)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ซีเนอร์ไดโอดเบอร์หนึ่ง มีอัตรากำลัง 100 mW แรงดันซีเนอร์ 5.6 V จงคำนวณหาค่ากระแส ซีเนอร์
  6.23 mA
  17.85 mA
  26.23 mA
  36.23 mA
2. ข้อใดคือความหมายของการไบแอส
  การควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร
  การเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับสารกึ่งตัวนำ
  การสะสมพลังงานในการจ่ายไฟฟ้าของตัวนำ
  การป้องกันกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ
3. จากการตรวจสอบคุณสมบัติของไดโอดโดยใช้มัลติมิเตอร์ปรากฏว่ามิเตอร์แสดงค่า OL หมายความว่าอย่างไร
  ไดโอดลัดวงจร
  ไดโอดขาด
  ไดโอดปกติ
  ไดโอดเกิดโอเวอร์โหลด
4. ไดโอดแบบวาริแคปนิยมนำไปใช้ในวงจรใด
  วงจรขยายสัญญาณ
  วงจรปรับความถี่
  วงจรออสซิเลเตอร์
  วงจรกรองสัญญาณ
5. ข้อใดเป็นตัวแปรที่ใช้กำหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของธาตุและสารประกอบ
  จำนวนประจุบวก
  จำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด
  ชนิดของสาร
  จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด
6. ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำชนิดพีและสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
  สารกึ่งตัวนำชนิดพีเกิดจากการเติมสารเจือปนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวลงไป
  สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเกิดจากการเติมสารเจือปนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัวลงไป
  สารกึ่งตัวนำชนิดพีมีสภาพทางไฟฟ้าที่เป็นบวกมากกว่าลบ
  พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของสารกึ่งตัวนำและสารเจือเรียกว่าพันธะไอออน
7. การโด๊ปหมายถึงข้อใด
  การเติมอะตอมของสารเจือปน เข้าไปในสารกึ่งตัวนำ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของสารบริสุทธิ์ เข้าไปในสารตัวนำ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารตัวนำเปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของสารกึ่งตัวนำ เข้าไปในสารเจือ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารเจือเปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของธาตุหมู่ 4 เข้าไปในธาตุหมู่ 7 และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารตัวนำเปลี่ยนแปลงได้
8. เส้นโหลด (Load Line) คืออะไร
  เส้นที่ใช้กำหนดลักษณะของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดจุดทำงานของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดอุณหภูมิของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดความต้านทานของไดโอด
9. สารในข้อใดมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นฉนวน
  เหล็ก , ทองแดง
  ดีบุก , ตะกั่ว
  แก้ว , พลาสติก
  ไม้ , เงิน
10. ข้อใดมีลักษณะการทำงานแตกต่างจากพวก
  โฟโต้ไดโอด
  ไดโอดเปล่งแสง
  ไดโอด
  ซีเนอร์ไดโอด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document