แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ลำไส้ของคนเราสามารถบีบตัวได้เป็นจังหละช้า ๆ แบบลูกคลื่น การบีบตัวนี้ถูกควบคุมโดย
  สมอง
  ไขสันหลัง
  ร่างแหประสาท
  ปมประสาท
2. อวัยวะที่รับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆไปยังสมอง และรับคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะต่างๆ คืออวัยวะใดต่อไปนี้
  เส้นเลือด
  เส้นประสาท
  กล้ามเนื้อ
  ไขสันหลัง
3. สมองส่วนกลาง ทำหน้าที่อะไร
  เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส
  กล้ามเนื้อบนผผิวหน้า เช่น การยิ้ม การหลั่งน้ำลาย
  เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของร่ากาย เช่น การพูด การเรียนรู้
  ไม่มีข้อถูก
4. ระบบประสาทอัตโนวัติทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับ
  กล้ามเนื้อโคนขน
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  1และ 3
5. อาหารประเภทใดที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาท
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  แกลือแร่
  วิตามินบี 2
6. เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง มีอย่างละกี่คู่
  12, 31
  10,10
  15,8
  ไม่มีข้อถูก
7. สมองจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่ออายุกี่ปี
  18-30 ปี
  15-20 ปี
  18-20 ปี
  20-22 ปี
8. ระบบประสาทแบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
  2 ส่วน ได้แก่ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
  3 ส่วน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนต้น ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
  1 ส่วน คือ ระบบประสาท
  2 ส่วน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนต้น และระบบประสาทส่วนปลาย
9. ระบบประสาทซิมพาเทติกะระบบพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่สัมพันธ์กันในรูปแบบใด
  เปลี่ยนแปลงไปตามกัน
  ตรงข้ามกัน
  ข้อ 1) และ 2) ถูก
  สรุปไม่ได้
10. น้อยหน่า สงสัยว่าส่วนใดของสมอง ที่ควบคุมการนอนหลับ จะตอบน้อยหน่าได้ว่าอย่างไร
  เซรีบรัม
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  สมองส่วนกลาง
  ไฮโพทาลามัส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document