แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. สมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการหายใจของปอด
  ซีรีบรัม
  ซีรีเบลลัม
  เมดัลลาออบลองกาตา
  ไฮโพทาลามัส
2. ระบบประสาทอัตโนวัติทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับ
  กล้ามเนื้อโคนขน
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  1และ 3
3. จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร ก. 1 จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร
  1
  2
  3
  4
4. ข้อใดที่การทำงานไม่ได้อาศัยรีเฟลกอาร์ก (reflex arc)
  การยกขากลับเมื่อเหยียบตะปู
  การปล่อยเอนไซน์เพื่อย่อยอาหาร
  ปัสสาวะเมื่อตกใจกลัว
  การเต้นของหัวใจเมื่อตื่นเต้นหรือตกใจกลัว
5. เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง มีอย่างละกี่คู่
  12, 31
  10,10
  15,8
  ไม่มีข้อถูก
6. ลำไส้ของคนเราสามารถบีบตัวได้เป็นจังหละช้า ๆ แบบลูกคลื่น การบีบตัวนี้ถูกควบคุมโดย
  สมอง
  ไขสันหลัง
  ร่างแหประสาท
  ปมประสาท
7. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง
  สมอง เส้นประสาท
  สมอง ไขสันหลัง
  เส้นเลือด ไขสันหลัง
  สมอง อวัยวะต่างๆ
8. การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทได้มากที่สุดคือข้อใด
  หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันสูง
  ไม่ดื่มน้ำอัดลม
  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  นั่งสมาธิ
9. อวัยวะใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง
  สมอง
  ไขสันหลัง
  เมดัลลาออบลองกาตา
  เส้นปะสาท
10. ระบบประสาทซิมพาเทติกะระบบพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่สัมพันธ์กันในรูปแบบใด
  เปลี่ยนแปลงไปตามกัน
  ตรงข้ามกัน
  ข้อ 1) และ 2) ถูก
  สรุปไม่ได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document