แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ระบบประสาทซิมพาเทติกะระบบพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่สัมพันธ์กันในรูปแบบใด
  เปลี่ยนแปลงไปตามกัน
  ตรงข้ามกัน
  ข้อ 1) และ 2) ถูก
  สรุปไม่ได้
2. น้อยหน่า สงสัยว่าส่วนใดของสมอง ที่ควบคุมการนอนหลับ จะตอบน้อยหน่าได้ว่าอย่างไร
  เซรีบรัม
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  สมองส่วนกลาง
  ไฮโพทาลามัส
3. พอนส์ อยู่ในสมองส่วนไหน
  ส่วนหน้า
  ส่วนกลาง
  ส่วนท้าย
  ส่วนใต้
4. จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร ก. 1 จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร
  1
  2
  3
  4
5. Reflex action คืออะไร
  ปฏิกิริยายับยั้งการกระตุ้น
  ปฏกิริยาของระบบประสาทส่วนกลาง
  ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
  ปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่ง
6. สมองส่วนกลาง ทำหน้าที่อะไร
  เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส
  กล้ามเนื้อบนผผิวหน้า เช่น การยิ้ม การหลั่งน้ำลาย
  เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของร่ากาย เช่น การพูด การเรียนรู้
  ไม่มีข้อถูก
7. ระบบประสาทแบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
  2 ส่วน ได้แก่ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
  3 ส่วน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนต้น ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
  1 ส่วน คือ ระบบประสาท
  2 ส่วน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนต้น และระบบประสาทส่วนปลาย
8. อวัยวะใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง
  สมอง
  ไขสันหลัง
  เมดัลลาออบลองกาตา
  เส้นปะสาท
9. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง
  สมอง เส้นประสาท
  สมอง ไขสันหลัง
  เส้นเลือด ไขสันหลัง
  สมอง อวัยวะต่างๆ
10. ระบบประสาทอัตโนวัติทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับ
  กล้ามเนื้อโคนขน
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  1และ 3
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document