แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. สมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการหายใจของปอด
  ซีรีบรัม
  ซีรีเบลลัม
  เมดัลลาออบลองกาตา
  ไฮโพทาลามัส
2. อวัยวะใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนกลาง
  สมอง
  ไขสันหลัง
  เมดัลลาออบลองกาตา
  เส้นปะสาท
3. ระบบประสาทอัตโนวัติทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับ
  กล้ามเนื้อโคนขน
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  1และ 3
4. พอนส์ อยู่ในสมองส่วนไหน
  ส่วนหน้า
  ส่วนกลาง
  ส่วนท้าย
  ส่วนใต้
5. สมองจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่ออายุกี่ปี
  18-30 ปี
  15-20 ปี
  18-20 ปี
  20-22 ปี
6. ระบบประสาทซิมพาเทติกะระบบพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่สัมพันธ์กันในรูปแบบใด
  เปลี่ยนแปลงไปตามกัน
  ตรงข้ามกัน
  ข้อ 1) และ 2) ถูก
  สรุปไม่ได้
7. น้อยหน่า สงสัยว่าส่วนใดของสมอง ที่ควบคุมการนอนหลับ จะตอบน้อยหน่าได้ว่าอย่างไร
  เซรีบรัม
  เมดัลลา ออบลองกาตา
  สมองส่วนกลาง
  ไฮโพทาลามัส
8. ข้อใดที่การทำงานไม่ได้อาศัยรีเฟลกอาร์ก (reflex arc)
  การยกขากลับเมื่อเหยียบตะปู
  การปล่อยเอนไซน์เพื่อย่อยอาหาร
  ปัสสาวะเมื่อตกใจกลัว
  การเต้นของหัวใจเมื่อตื่นเต้นหรือตกใจกลัว
9. จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร ก. 1 จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร จำนวนเซลล์ประสาทจากสมองหรือไขสันหลังจนถึง effectors ของ ANS มีเท่าไร
  1
  2
  3
  4
10. อาหารประเภทใดที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาท
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  แกลือแร่
  วิตามินบี 2
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713