หลักภาษาและวรรณคดี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. คำควบกล้ำในข้อใด อ่านออกเสียงต่างจากพวก
  ปลิว
  พริก
  จริง
  กริช
2. คำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะประสมกับสระ – ะ และมี น สะกด
  ธรรมดา
  สรรพ
  พรรณ
  วรรค
3. ข้อใดเขียนตัวการันต์ไม่ถูกต้อง
  สวัสดิ์
  นิพนธ์
  ไตรรงค์
  พระสงค์
4. ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน
  แก้มอ่านหนังสือในใจขณะอยู่ในห้องสมุด
  รุตชะโงกหน้าไปอ่านการ์ตูนที่จอยกำลังอ่าน
  กุ้งใช้ที่คั่นหนังสือคั่นหน้าที่อ่านค้างไว้
  เดือนอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ
  ทำให้มีหน้าที่งานที่ดีในอนาคต
  ทำให้คุณครูให้รางวัล
  ทำให้ฉลาดทันคน
  ทำให้มีความรู้
6. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  กฤษณา อ่านว่า กริด – สะ – หนา
  พฤกษา อ่านว่า พรึก – สา
  หฤทัย อ่านว่า หะ – รึ – ไท
  ฤๅษี อ่านว่า รึ – สี
7. คำในข้อใดเป็นคำที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ประวิสรรชนีย์
  กวาด
  คลาย
  ทราม
  ทลาย
8. คำในข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เสียงเดียวกัน
  น้ำค้าง – เก้าอี้
  เหน็ดเหนื่อย – นุ่มนิ่ม
  สีขาว – ก๋วยเตี๋ยว
  โรงเรียน – ผีหลอก
9. ข้อใดเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
  แมลงสาบ
  โอกาศ
  สุนัข
  บันดาล
10. คำในข้อใดอ่านออกเสียงได้ 2 แบบ และมีความหมายแตกต่างกัน
  เพลา
  จระเข้
  ขวนขวาย
  ผลิต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713