GE40002
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของพลังงาน
  ความสามารถในการทำงาน
  สิ่งที่ทำให้การเคลื่อนที่ของมวลสาร
  สิ่งที่ใช้เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมวลสาร
  พลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนขนาด รูปร่างของวัตถุได้เท่านั้น
2. ข้อใดคือลักษณะการทำงานของพลังงานแบบเดียวกัน
  รถจักรไอน้ำ เรือ กระโดด
  ยิงธนู ขว้างลูกบอล ตีกลอง
  เตารีด จักรยาน พัดลม
  ถ่านไฟฉาย การลาก-จูง ยกสิ่งของ
3. การผสมเทียมข้อใดใช้การฉีดเซลล์อสุจิของชายเข้าไปที่ท่อนำไข่ของหญิง เพื่อให้เซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิปฏิสนธิกัน
  IVF
  GIFT
  ZIFT
  ICSI
4. องค์ประกอบที่มีมากที่สุดในก๊าซธรรมชาติคือข้อใด
  มีเทน
  อีเทน
  บิวเทน
  คาร์บอนไดออกไซด์
5. การที่ไข่และตัวอสุจิผสมกันภายนอกร่างกายจนแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนระยะเอ็มบริโอแล้วจึงนำกลับเข้าสู่โพรงมดลูกอีกครั้งเป็นความหมายของข้อใด
  GIFT
  IVF
  ZIFT
  ICSI
6. Solar Cell มีการเปลี่ยนพลังงานจากรูปใดเป็นพลังงาน รูปใด
  พลังงานความร้อน –พลังงานศักย์- พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานแสง – พลังงานความร้อน – พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานศักย์ – พลังงานความร้อน – พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานความร้อน – พลังงานแสง – พลังงานไฟฟ้า
7. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
  Cloning
  GMOs
  การเพาะชำ
  GIFT
8. สัตว์ตัวแรกของโลกที่เกิดจากการโคลนนิ่งคือข้อใด
  หนู
  กบ
  แกะ
  วัว
9. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ เกิดขึ้นจากสาร ตั้งต้นของธาตุใด และเป็นปฏิกิริยาชิดใด
  ฮีเลียม ปฏิกิริยาฟิชชั่น
  ยูเรเนียม ปฏิกิริยาฟิวชั่น
  ไฮโดรเจน ปฏิกิริยาฟิวชั่น
  ไฮโดรเจน ปฏิกิริยาฟิชชั่น
10. ข้อใดคือความหมายของการโคลนนิ่งที่สมฐูรณ์ที่สุด
  การสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทีมีรูปร่าง พฤติกรรมเหมือนกัน
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากเซลล์สืบพันธุ์จากตัวต้นแบบ
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่หายาก
  การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนของเดิมทุกประการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document