คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

คำชี้แจง
- แบบทดสอบชุดนี้มี 20 ข้อ‰
- กรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน
- คลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เนื้อหาเฉลยอยู่ในเว็บที่ใช้เรียน www.kruaof.com
- นักเรียนมีเวลาทำ 30 นาทีหากหมดเวลาระบบจะ สุ่มข้อสอบขึ้นมาให้ทำใหม่
- เกณฑ์การประมวลผลอยู่ที่ 80 % หรือ 16 ข้อผ่าน
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปก, คลุม, ห่อ
  cover
  squeak
  bend over
  sausage
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฝัน
  dream
  shut down
  handbag
  sixth
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พัดลม
  salad
  fan
  pardon
  cherry tomato
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตะเกียง
  million
  lamp
  alley
  excite
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฝน
  fourteenth
  fire fighter
  rain
  wafer
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ละอองเกสรดอกไม้
  go straight
  grandpa
  pollen
  math
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เมฆ
  cloud
  sunhat
  strange
  restaurant
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตรงไป , เดินตรงไป
  pollen
  go straight
  math
  grandpa
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การตัดสินใจ
  decision
  socks
  face
  serve
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คิด
  candy
  hello
  play time
  think
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า
  before
  vacuum
  December
  orange
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ของ
  ice cream
  ice
  of
  win
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทางสังคม
  degree
  detail
  social
  spicy
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นักดนตรี
  juice
  fifth
  musician
  flower
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การ์ตูน
  cartoon
  test
  tiger
  prepare
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บ้าง, เลย
  any
  white
  pin
  nap
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ศูนย์กลาง, ใจกลาง
  center
  telegraph
  panther
  purple
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สูง
  chick
  peaceful
  helicopter
  tall
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ได้รับ
  prediction
  get
  down
  vegetable
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หายใจเข้า
  breathe in
  top
  whenever
  pin
ตรวจเชคชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนับนับนวนข้อที่ทำด้วย มิฉะนั้นระบบไม่ตรวจให้นะครับ


Untitled Document