คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

คำชี้แจง
- แบบทดสอบชุดนี้มี 20 ข้อ‰
- กรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน
- คลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เนื้อหาเฉลยอยู่ในเว็บที่ใช้เรียน www.kruaof.com
- นักเรียนมีเวลาทำ 30 นาทีหากหมดเวลาระบบจะ สุ่มข้อสอบขึ้นมาให้ทำใหม่
- เกณฑ์การประมวลผลอยู่ที่ 80 % หรือ 16 ข้อผ่าน
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สิงโต
  marigold
  lion
  police
  local
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความมืด
  drank
  sick
  pocket
  six
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เค็ม
  fall out
  lime
  salty
  concert
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิทานอีสป
  Aesop’s fable
  yeah
  bus
  monk
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลัว
  afraid
  yawn
  autumn
  monkey
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ออกแบบ
  design
  sneeze
  new
  share
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แตงโม
  away
  head
  general sign
  watermelon
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เครื่องคอมพิวเตอร์
  computer
  straight
  glasses
  rose
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เหนื่อย
  bus station
  koala
  funny story
  tired
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แมว
  cat
  tennis
  raincoat
  Primary school
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทดสอบ
  carton
  swimming pool
  tiger
  test
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฐาน
  base
  vote
  tame
  odd
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ภาชนะบรรจุ
  gift
  strike
  pot
  sell
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จำแนกแยกแยะ
  ocean
  identify
  help
  water
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยา
  leg/legs
  medicine
  one-way street
  shout
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เตียง
  bed
  vehicle
  April
  one
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => �ธนาคาร
  bank
  wait for
  invite
  o’clock
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พลังงาน
  energy
  sermon
  afraid
  soil
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การศึกษา
  education
  shark
  were
  snail
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อสตรี
  blouse
  tulip
  represent
  peacock
ตรวจเชคชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนับนับนวนข้อที่ทำด้วย มิฉะนั้นระบบไม่ตรวจให้นะครับ


Untitled Document