ลงโฆษณาในเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์

ราคาพิเศษสุดๆ เพียง 100 บาทต่อการแสดงผล 10,000 ครั้ง

 
แสดงผลทุกหน้าในเว็บไซต์ ซึ่งมี 2 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาด 480 x 120 px สำหรับการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และขนาด 300 x 180 px สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอเครื่องมือ สื่อสารทุกประเภท
 
สำหรับแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 480 x 120 px สำหรับแสดงผลบนเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท
ขนาด 300 x 180 px
 

การนับจำนวนแสดงผล ช่วงแรกจะนับทั้งหมดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือสื่อสาร คิดค่าบริการ 100 บาท ต่อ 10,000 ครั้ง

สถิติ จำนวนคนเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้แก่ www.stats.in.th และ http://www.histats.com/
 
*** ทั้งนี้ ท่านจะต้องออกแบบ Banner ตามขนาดที่ระบุ ด้วยตัวเองมาเองนะครับ
 

ขณะนี้ได้แสดงผลโฆษณา

จำนวนที่ต้องการแสดง ครั้ง แสดงไปแล้ว ครั้ง
 

สนใจติดต่อกรอกแบบฟอร์ม

วิธีการชำระเงิน

  1. ศึกษาสถิติ และความเป็นไปได้ของเว็บไซต์
  2. ออกแบบ Banner ตามที่ระบุ ที่ท่านต้องการ
  3. กรอกแบบฟอร์มที่ตามเว็บไซต์ที่ระบุ
  4. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว
  5. แจ้งชำระเงิน
  6. โฆษณาอนุมัติการแสดงผล เริ่มนับจำนวน ครั้ง
  7. โฆษณาแสดงผลครบจำนวนจะหยุดการแสดงผลทันที
  8. หากต้องการจะให้แสดงผลต่อ ให้กรอกแบบฟอร์มเข้ามาใหม่
 
 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

???????????????????????? 2562