วิทยการคำนวณ ป.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ประมวลผล
- แบบทดสอบชุดนี้มี 10 ข้อ‰
- กรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน
- คลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เนื้อหาเฉลยอยู่ในเว็บที่ใช้เรียน www.kruaof.com
- นักเรียนมีเวลาทำ 20 นาทีหากหมดเวลาระบบจะ สุ่มข้อสอบขึ้นมาให้ทำใหม่
- เกณฑ์การประมวลผลอยู่ที่ 80 % หรือ 8 ข้อผ่าน
1. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลส่วนตัว
  รูปถ่ายส่วนตัว
  จำนวนนักเรียนภายในโรงเรียน
  เลขประจำตัวประชาชน

2. ถ้ารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงผู้ใช้ควรปฏิบัติอย่างไร
  ปิดโปรแกรมที่ใช้งานและปิดเครื่อง
  นำมาชุบน้ำมาเช็ด
  นำพัดลมมาเป่าคลายความร้อน

3. . การใช้งานคอมพิวเตอร์ตอนกลางคืน ควรปรับ แสงสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างไร
  ปรับสีจอให้มีสีเหลือง
  ปรับแสงสว่างให้พอดีกับระดับสายตาไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป
  ปรับแสงสว่างให้สุดเพื่อความชัดเจนในการมองเห็น

4. ข้อใดคืออักษรย่อของหน่วยงานกองบังคับ การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  ตปท.
  ปอท.
  ปปส.

5. วิธีการป้องกันอันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร์
  เปิดโปรแกรมใช้งานหลาย ๆ โปรแกรม
  เปิดใช้งานซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
  เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำงานขณะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

6. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมมีลักษณะตรงกับข้อใด
  เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะใช้งาน
  ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ
  วางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 20-26 องศา

7. อุปกรณ์ในข้อใดควรนำมาใช้ทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์
  ฟองน้ำกับน้ำยาล้างจาน
  แอลกอฮอล์
  ผ้าแห้ง

8. บุคคลในข้อใดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น สมควรได้รับโทษทางกฏหมาย
  สมศรีคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยได้รับอนุญาต
  สมทรงสนทนากับเพื่อนโดยใช้คำหยาบคาย
  สมคิดเผยแพร่รูปสมรักษ์ไปยังสมพร โดยไม่ได้รับอนุญาต

9. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ที่มีการตั้งรหัสผ่าน นักเรียนควรมีวิธีจัดการอย่างไร
  เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 2-3 เดือน
  ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
  นำหลักฐานแจ้งผู้ดูแลระบบสมาชิกของเว็บไซต์

10. ถ้าข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ถูกเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ต นักเรียนควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในข้อใด
  กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  กองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน หากกรอกไม่ครบระบบไม่ตรวจ


Untitled Document