วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็

ประมวลผล
- แบบทดสอบชุดนี้มี 10 ข้อ‰
- กรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน
- คลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เนื้อหาเฉลยอยู่ในเว็บที่ใช้เรียน www.kruaof.com
- นักเรียนมีเวลาทำ 20 นาทีหากหมดเวลาระบบจะ สุ่มข้อสอบขึ้นมาให้ทำใหม่
- เกณฑ์การประมวลผลอยู่ที่ 80 % หรือ 8 ข้อผ่าน
1. ข้อใดเป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  เมาส์
  โปรแกรม
  เครื่องคอมพิวเตอร์

2. หากต้องการแนะนำประวัติส่วนตัวควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  โปรแกรมระบายสี

3. ข้อใดเป็นการเพิ่มความสะดวกในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์หลายตัวในเวลาเดียวกัน
  ทำความสะอาดเมาส์ให้ใหม่อยู่เสมอ
  วาดภาพผ่านจอสัมผัสโดยใช้เมาส์ปากกา

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  โฟลเดอร์ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์
  ไฟล์ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์
  ไฟล์และโฟลเดอร์ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

5. ทุกข้อจัดเป็นไฟล์ข้อมูลยกเว้นข้อใด
  ภาพ
  เอกสาร
  คอมพิวเตอร์

6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดการไฟล์ข้อมูล
  เพื่อเพิ่มความซับซ้อน
  เพื่อเพิ่มจำนวนไฟล์ข้อมูล
  เพื่อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา

7. หากต้องการเก็บงานนำเสนอไว้ใช้งานต่อไปควรทำอย่างไร
  สร้างภาพนิ่ง
  บันทึกงานนำเสนอ
  เปิดงานนำเสนอค้างไว้

8. ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นโปรแกรมประมวลคำ
  โปรแกรมฟังเพลง
  โปรแกรมระบายสี
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด

9. โปรแกรมใดใช้วาดภาพบนคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
  โปรแกรมเวิร์ดแพด
  โปรแกรมระบายสี

10. การกำหนดลักษณะตัวอักษรในโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด ข้อใดไม่สามารถทำได้
  ตัวอักษรกะพริบ
  ปรับขนาดตัวอักษร
  เปลี่ยนสีตัวอักษร

ตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน หากกรอกไม่ครบระบบไม่ตรวจ


Untitled Document